مديريت شهري در ساير كشورها

ایده های جدید

از تازه‌ترين رويكردهايي كه در نظريه مديريت شهري مي‌توان اضافه نمود تا مديران شهر بتوانند كارآيي بيشتري را در زمان بحران‌ها را داشته باشند عبارتند از:


۱- نقش دريافت‌كننده اطلاعات
يعني مديران شهر از منابع و مراكز سيستم‌هاي موجود اطلاعات مرتبط با بحران‌ها را جمع‌آوري نمايند و براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري آتي كارساز مي‌باشد.
۲- نقش پخش‌كننده اطلاعات و آگاه ‌كننده
اين بعد به نحو اطلاع‌رساني و آموزش شهروندان در خصوص بحران‌ها مي‌باشد يعني آگاهي‌هاي لازم در خصوص نحوه برخورد و چگونگي حركت جمعيت را در بحران‌ها به شهروندان اطلاع‌رساني نماييد.
۳- نقش تشخيص بحران‌
۴- نقش كارآفرين (گروه‌هاي اثربخش مواجه با بحران و بلايا)
در دو نقش اخير مديران شهري از طريق دريافت نيازها و انتظارات مردم و جامعه بتوانند در خصوص بحران‌هاي ايجاد شده تصميمات اثربخش و كارآمدتري در ارايه خدمات به آنان و فرهنگ‌سازي لازم دست بيابند.
تشكيل و سازماندهي گروه‌هاي اثربخش مواجه با بحران‌ها و بلايا با تركيبي از اعضاي نظام مديريت شهري و گروه‌ها و شهروندان متخصص در امور و عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد كند.
مديريت شهري از طریق مدل فرآيندي مديريت استراتژيك و با بهره‌گيري از تجارب ديگر كشورهايي كه در زمينه دفاع غيرعامل در امور مديريت شهري تجاربي دارند ماتريس نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها نسبت به تهيه برنامه استراتژيك پدافند غيرعامل و مديريت بحران و راه‌هاي مقابله با بحران‌ها و بلايا در قالب يك چشم‌انداز اقدام نمايد.
پس مديران شهري در خصوص نحوه برخورد با بحران‌ها مي‌بايست برنامه‌ريزي دقيق داشته و نقاط قوت و ضعف را شناسايي كرده و از فرصت‌هاي موجود بهره‌برداري لازم به عمل آيد و پيش‌بيني لازم در خصوص چگونگي عمل در مقابله با بحران‌هاي طبيعي و غيرطبيعي و مهم‌تر از همه فرهنگ‌سازي لازم را به عمل آورند.

در فرهنگ‌سازي ارايه خدمات با كيفيت به شهروندان توسط مديريت شهري در زمان بحران و توجه به انتظارات و نيازمندي‌هاي شهروندان به شرح ذيل ضروري مي‌نمايد:
۱- اطلاع‌رساني سريع، دقيق و در دسترس و رايگان به شهروندان در خصوص بحران به وجود آمده.
۲- سرعت: شهروندان در زمان بحران خواهان تسريع در كار مورد نظر خود هستند.
۳- صحت: شهروندان انتظار دارند درستي نتايج كارها و اقدامات انجام شده را بدانند.
۴- رفتار مناسب: شهروندان آسيب ديده و بحران‌زده خواهان دريافت خدمات با رفتاري مشفقانه و مؤدبانه مي‌باشند.
۵- قانونمندي: شهروندان خواهان تدوين ضوابط و رفع هر گونه تبعيض و نابرابري مي‌باشند.
۶- سادگي و سهولت: شهروندان آسيب ديده انتظار دارند اداره امور و انجام خواسته‌هايشان به سادگي برطرف گردد.
۷- انعطاف‌پذيري: مديران شهر در خصوص درخواست شهروندان آسيب ديده نرمش خاصي در اجراي قوانين و مقررات داشته باشند.
مبحث فرهنگي نسبت به ديگر محورها از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه تمامي محورها به نوعي در نگرش فرهنگي قرار مي‌گيرند.

آثار و شيوه‌هاي معماري و شهرسازي بهترين محل بروز تجلي نيازها به ويژه عواطف و خواسته‌هاي روحي انساني است و محوري است كه كليه حوائج مادي و معنوي آدمي را پيرامون خود گرد مي‌آورد. به عبارتي محيط طبيعي و روابط اجتماعي و اقتصادي و نحوه نگرش به زندگي و تبلور فرهنگ، در توسعه و فرهنگ‌سازي، فرهنگ پدافند غيرعامل نقش بسزايي دارد و مي‌تواند فرهنگ پدافند غيرعامل را در خود بازتاب دهد. به اعتقاد صاحب نظران نيز «يكي از زمينه‌هايي كه قوه ابتكار فرهنگي در آن مجال نمود و تجلي دارد، معماري و شهرسازي است»
چرا كه آدمي با تصوري كه از خانه و شهر دلخواه خود دارد و پرورش و بيان آن، شايد به بهترين و كامل‌ترين وجه فرهنگ‌سازي پدافند غيرعامل نقش دارد.
اما از آن جا كه دستيابي به راهكارهاي نوين اجرايي بدون شناخت نقايص و نيازها مقدور نيست و با توجه به اين كه وسعت قلمرو فرهنگ به وسعت حيات اجتماعي انسان است و مهم‌ترين خصوصيت آن اين است كه امري عرضي نيست، بلكه انسان آن را در ضمن زندگي در بين مردم فرا مي‌گيرد. «به عبارت ديگر انسان با فرهنگ به دنيا نمي‌آيد بلكه ضمن رشد در داخل يك فرهنگ خاص ذخاير انديشه و ميراث‌ معنوي شكل گرفته و مي‌آموزد»

در اين جا ارتباط بين “پدافند غيرعامل” با “ابعاد فرهنگي” مي‌بايست مشخص و تدوين گردد.


براي اين كه بتوان فرهنگ پدافند غيرعامل را نهادينه نمود لازم است سه مرحله ذيل را مد نظر داشته باشيم:
۱- برنامه‌ريزي و سازماندهي امكانات
۲- ايجاد رابطه بين مردم و متوليان پدافند غيرعامل
۳- سپردن امور به مردم


اهميت اطلاع‌رساني و چگونگي فراگير كردن خواسته‌هاي فرهنگي پدافند غيرعامل نيز يك اصل مهم در موفقيت برنامه‌هاي توسعه فرهنگ پدافند غيرعامل مي‌باشد.
از آن جا كه فضاي كالبدي شهرها يك محور و كاركرد متمايز از دگرگوني‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تلقي نمي‌شود هر بحث مرتبط با آن را بايد به دو بخش يعني عمومي و تخصصي مجزا نمود. بنابراين ابتدا از برخي آسيب‌هاي عمده عمومي كه در حوزه مورد نظر (يعني رشد معماري و شهرسازي منطبق با نيازهاي فرهنگ‌سازي پدافند غيرعامل) تأثيرگذار تلقي مي‌شوند.
موضوع ديگر اين كه در فرهنگ‌سازي و نهادينه نمودن فرهنگ پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي و فرهنگ جامعه توجه به مسايل ديني و ارزش‌هاي اسلامي، كه لازم است در مسايل و برنامه‌هاي شهري لحاظ گردند.
هنر مسئولان و برنامه‌ريزان فرهنگي در اين است كه در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي خود نيازهاي پنهان جامعه را تشخيص دهند و نيازهاي گسترده اجتماعي را بر نيازهاي فرد ترجيح دهند و در واقع نيازهاي شهروندان و فرهنگ و اصول مهندسي پدافند غيرعامل را در معماري و شهرسازي دخيل و درك منطقي از زيبايي‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي پدافند غيرعامل را در فرهنگ معماري و شهرسازي نهادينه نمايند.

گرد آوری : آقای مهندس رضا لاهیجی

مطلب قبلی

هفته جهانی کارآفرینی

مطلب بعدی

ایده شهر مانند یک سازمان

ar.basirian

ar.basirian

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *