مطالب عمران و تأسیسات شهری

بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله ۸۲ بم (سری ۳)

در این سری از مجموعه “بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله ۸۲ بم” به موضوع نما میپردازیم. در بحث زلزله و مقاومت کمتر به نما توجه میشود زیرا بسیاری از مهندسان به نما تنها از جنبه زیبایی آن مینگرند. در واقع درسی که از زلزله بم و زلزله های مشابه میتوان گرفت این است که در صورت سالم ماندن کامل یک ساختمان (سازه ساختمان) اگر تنها نمای آن ریزش کند باز خطرات ایجاد شده میتواند به قیمت جان ساکنین و یا افراد دیگر تمام شود.

جدا شدن و ریزش سنگهای نما در زلزله بم

جدا شدن و ریزش سنگهای نما در زلزله بم

سقوط سنگهای نما در زلزله بم

سقوط سنگهای نما در زلزله بم

سقوط سنگهای نمای دیوار آجری؛ طیق استاندارد ۲۸۰۰ در صورتیکه سنگها به صورت پلاک به طور قاوم نصب شوند باید با تعبیه اسکوپ یا مهار مناسب دیگری از جدا شدن و فروریختن آنها در موقع بروز زلزله جلوگیری شود. در باز شوهای دیوار بیرونی شکست شیشه ها مشاهده می شود (ساختمان در ارگ جدید بم)

اتصال نامناسب نمای آجر سه سانتی زلزله بم

اتصال نامناسب نمای آجر سه سانتی زلزله بم

اتصال نامناسب نمای آجر سه سانتی زلزله بم

اتصال نامناسب نمای آجر سه سانتی زلزله بم

استفاده از نمای آجر سه سانتی بدون اتصال مناسب به دیوار آجری (بند ۳-۱۲-۱-استاندارد ۲۸۰۰) به فرو ریختن نما انجامیده است. این گونه خرابی نما بارها در شهر مشاهده شده است.

سالم ماندن نمای شیشه ای - زلزله بم

سالم ماندن نمای شیشه ای – زلزله بم

سالم ماندن نمای شیشه ای - زلزله بم

سالم ماندن نمای شیشه ای – زلزله بم

برخی از نماهای شیشهای عملکرد خوبی در زلزله از خود نشان دادهاند. حال آنکه انتظار میرفت که استفاده از این نوع نما شکستگی و آسیب دیدگی زیادی برای آن در برداشته باشد.


منبع: بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله ۸۲ بم (سری ۳) – سیویلتکت
مطلب قبلی

بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله ۸۲ بم (سری ۲)

مطلب بعدی

دانستنیـهایی عجیـب درباره عربـستان سعـودی

ar.basirian

ar.basirian

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *