سیر تحولات شهرسازی در ایران

دیدگاه های مربوط به ایجاد شهر و …

دیدگاه های مربوط به ایجاد شهر و بهره ایران از این دیدگاه ها

۱) کالبدی

۲) جامعه شناسی

۳) مدیریت و تصمیم گیری

۱- دیدگاه کالبدی:

۲- استمرارش در دوره : امپراطوری روم، قرون وسطی و رنسانس

۳- الگوهای کالبدی در چارچوب الگوهای اجتماعی خاص، آثار مهمی بر مردم دارند و تغییر کالبدی گاهی بمنظور حمایت یا تغییر اجتماعی استفاده می شود.

شهرسازی در اروپا:

شهرسازی در اروپا

۲- دیدگاه جامعه شناسی:

Ø شهرسازی باید برای مردم و در خدمت مردم باشد

Ø شهر نتیجه: هنجارها،‌گرایشها و ارزشهای اجتماعی

Ø با این دیدگاه بحث جمعیت،‌تراکم،‌اشتغال و… در برنامه ریزی شهر جایگاه مهم پیدا کرد

Ø اشکال این نگرش: تحلیل محققین اجتماعی آنچنان است که گویی الگوهای اجتماعی در نقاط بدون فضا اتفاق می افتند.

۳- دیدگاه مدیریت و تصمیم گیری:

Ø هر تصمیم که توسط فرد / گروه اجتماعی گرفته می شود ۲مرحله اساسی دارد:

چرا؟

چگونه؟

فرآیند شهرسازی:

فرآیند تصمیم گیری و مدیریت برای اعمال تصمیم و دستیابی به اهداف مورد نظر در تصمیم گرفته شده است.

شهر:

عبارتست از کالبدی برای فعالیتهای اجتماعی سازمان یافته

Ø شهر به صورت سیستمی عمل می کند.

مطالعه شهر به عنوان سیستم شامل مطالعه:

Ø زمینه های سیستم

Ø ساختار سیستم

جامعه

کالبد

مدیریت شهر

Ø رفتار سیستم

ارزشها

گرایشهای حاکم بر سیستم شهر

۱- دوره پهلوی اول(۲۰-۱۳۰۰ش):

Ø ترویج غرب گرایی و نفی سنتها و بحران فرهنگی

Ø راه حلش:

ترویج باستان گرایی افراطی و متناقض غربی که منجر به مبارزه خشونت آمیز با برخی از مظاهر دینی و فرهنگی بومی شد.

Ø نتیجه اش در کالبد شهرها:

تخریب بی دلیل بافت شهری برای احداث خیابان هایی مثل بوذرجمهری به تقلید از طرح نوسازی شهری اروپا بخصوص هوسمان شهردار ناپلئون سوم.

Ø هدف از نوسازی در اروپا:

مقابله با ناآرامی اجتماعی(انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه)بود. در ایران رضا شاه برای سرکوب شورش اجتماعی(تحریم تنباکو و…)بهره برد.

Ø کارهای هوسمان:

۱) خراب و قطعه قطعه کردن محلات قدیمی(شرقی) که خواستگاه انقلابها و هسته قرون وسطایی شهر بوده.

۲) احداث باغچه ها و پارکهای عمومی

۳) نوسازی تأسیسات

Ø پهلوی اول:

کارهای شماره ۱ و ۲ را انجام داد(خیابان ولیعصر و تخریب محله مشکل آفرین سنگلج و تبدیلش به پارک) ولی مورد ۳ هزینه بر بود و انجام نداد.

۲- دوره پهلوی دوم(۳۰-۱۳۲۰):

Ø ساختار شهر بطور کلی و عنصر مدیریت و رفتار سیستم شهر کم و بیش ثابت و تحول قابل توجهی ندارد.

Ø دکتر مصدق (۱۳۳۰) تلاشهایی برای اصلاح سیستم اقتصادی، ‌اجتماعی و سیاسی از جمله نظام شهرداری و شهرسازی بکار برد اما با کودتاه مرداد ۳۲ نقش بر آب شد.

بیشترین تحولات در سیستم اجتماعی و اقتصادی در ۲ دهه ۴۰ و ۵۰در جامعه شهری رخ داد که منجر به تحول در کالبد شهری شد.

 

 

فرستنده : خانم مهندس مهناز اکبری

گردآوری : مرکز اطلاعات علمی و تخصصی مدیریت شهری

مطلب قبلی

آسمان خراشی 65 طبقه که قلب زمین را نشانه می گیرد

مطلب بعدی

نمایشگاه کتاب دانشگاهی

ar.basirian

ar.basirian

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *