شهرداران ایران و جهان

قانون شهرداری – فصل ششم (وظایف شهرداری)

فصل ششم ـ در وظايف شهرداري‌


ماده ۵۵ ـ وظايف شهرداري بشرح ذيل است‌:

۱ ـ ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعة معابر در حدودقوانين موضوعه‌

۲ ـ تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات‌مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي بوسائل ممكنه‌.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


تبصره ۱ ـ سدّ معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پاركها وباغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است‌از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق بوسيلة مأمورين خودرأساً اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به‌برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون‌مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون‌اقدام به نصب دكه‌هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و بوسيلة مأمورين خوددر برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي‌نخواهند داشت‌.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


تبصره ۲ ـ احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت‌آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق بعهده شهرداري است‌. تهية آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين‌نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند باتصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي‌توانند با تصويب انجمن‌شهر و تاييد وزارت كشور تهية آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي‌عمل نمايند واگذار كنند.

 

برای مشاهده متن کامل فصل ششم(وظایف شهرداری) کلیک فرمائید ۱۸۱KB

مطلب قبلی

معماری هایی نو در جهان-سری دوم

مطلب بعدی

قانون شهرداری-فصل هفتم(مقررات استخدامي و مالي‌)

ar.basirian

ar.basirian

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *