۱۱ آبان ۱۳۹۳

رویکرد تاریخ فرهنگی و امکان و فواید آن در مطالعات معماری ایران

      نام فایل رویکرد تاریخ فرهنگی و امکان و فواید آن در مطالعات معماری ایران منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۰ آبان ۱۳۹۳

تأثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران

      نام فایل تأثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۰۶ آبان ۱۳۹۳

cds رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویکردی تحلیلی

      نام فایل cds رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویکردی تحلیلی منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۰۵ آبان ۱۳۹۳

درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی

      نام فایل درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۰۴ آبان ۱۳۹۳

رابطه شهر و منطقه تهران تنگناها و ضرورت ها

      نام فایل رابطه شهر و منطقه تهران تنگناها و ضرورت ها منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۰۳ آبان ۱۳۹۳

لزوم تحول مدیریت شهری در ایران

      نام فایل لزوم تحول مدیریت شهری در ایران منبع کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در تبریز فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۳۰ مهر ۱۳۹۳

سنگش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران

      نام فایل سنگش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران منبع کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در تبریز فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۷ مهر ۱۳۹۳

اثرات طرح نو سازی

      نام فایل اثرات طرح نو سازی منبع کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در تبریز فرستنده سید محمد علی سخائی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۱ مهر ۱۳۹۳

خوشا به حالت ای روستایی

…در شهر ما نیست جز دود و ماشین/ دلم گرفته از آن و از این…، ارتفاعات ماسال،فیسه سیده، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، ۱۳۹۳٫ امسال برای اولین بار ۱۵مهر ماه به عنوان روز روستا به تقویم ملی کشور اضافه شده است. روز مزرعه، دام، جوى آب، باغ، درختان ميوه و…کمتر کسی

0
۲۰ مهر ۱۳۹۳

فقر شهری ۲

      نام فایل فقر شهری ۲ منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0