۰۴ مرداد ۱۳۹۰

تعاریف جغرافیای شهری

– جغرافیای شهری ، مطالعه ی جغرافیایی از شهرنشینی و حوزه های شهری است . ( شکوئی ، حسین ؛ دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، انتشارات سمت ، چاپ پنجم ، پاییز ۱۳۸۰ ، صفحه ۶ )   – جغرافیای شهری بر نظام فضایی و موقع شهر تاکید

0
۰۳ مرداد ۱۳۹۰

تعاریف برنامه ریزی

– برنامه ریزی عبارت از پویش هدایت عقلایی سازوکار تصمیم گیری در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی در ابعاد زمانی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت به منظور بهره برداری منطقی و هماهنگ از امکانات و منابع برای تامین نیازمندی های عمومی و اساسی جامعه است . ( معصومی اشکوری

0
۰۲ مرداد ۱۳۹۰

تعاريف برنامه ريزی شهری

تعريف ۱ : برنامه ریزی شهری تا کنون با جملات گوناگون تعریف شده ، اما به طور خلاصه می توان گفت برنامه ریزی شهری یعنی ساماندهی کالبدی – فضایی شهر . اینگونه از برنامه ریزی در واقع همان شهرسازی است. منبع : نوشته شده توسط دكتر رضا فاضلي تعريف ۲

0