۱۵ مهر ۱۳۹۲

حیات آسمان خراش های حومه شهر در مراکز شهرها

ساخت انواع آسمان خراش و برج های سبز که از انرژی های طبیعی همچون انرژی خورشیدی، باد و آب برای تامین مصارف داخلی انرژی ساختمان بهره می برند در طول چند سال اخیر به شدت رشد پیدا کرده است. این طرح و ایده جدید می تواند زندگی شهری را به

0
۲۳ آبان ۱۳۹۱

سیر تحولات شهر سازی در دنیا-تمدن سومری

اورکلدانیان نتیجه حفاری های انجام شده در خرابه های دوره ایزین-لارسا که به خوبی در برابر فرسایش حفاظت شده˛ و از آثار باستانی مربوط به حدود ۱۷۰۰ ق.م. می باشد در کتاب بی نظیر سر لئوناردوولی “اورکلدانیان” آمده است. در این دوره اور شکل و ساخت اصلی خود در عهد

0
۳۰ آبان ۱۳۹۰

شهرداری و مدیریت شهری- قبل از انقلاب اسلامی

Ø اختیارات وزارت کشور علاوه بر نصب و عزل شهرداران: ۱) تصویب لوایح برقراری عوارض شهر، اخذ وام و افتتاح حسابهای بانکی ۲) تصویب موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری ۳) تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهر ۴) تصویب کلیه آیین نامه های شهرداری ۵)

0
۲۵ آبان ۱۳۹۰

شهرسازی قبل از انقلاب اسلامی

Ø شامل ۲ دوره است: ۱) ۴۲-۵۲: تأسیس وزارت آبادانی و مسکن تا شورای عالی شهرسازی و تغییر نام وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی ۲) ۵۲-۵۷: تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی تا انقلاب اسلامی

0
برنامه ریزی شهری
۲۲ آبان ۱۳۹۰

ساختار سیستم شهر در ایران- قبل از انقلاب اسلامی

۱-۴-۱- شهرنشینی: طی۵۵- ۱۳۳۵ جمعیت شهرهای ایران از یک الگو تبعیت کرده:   ترکیب دو پدیده رشد فاصله منظومه های شهری و جمعیت شهری و روستایی تأییدی بر نظریه وابستگی در سلسله مراتب جوامع شهری ایران قبل از انقلاب. نقطه مشترک طرفداران این نظریه: کشورها و مناطق تووسعه یافته و

0
۲۲ آبان ۱۳۹۰

زمینه سیستم شهر در ایران از شروع برنامه ریزی شهری تا …

زمینه سیستم شهر در ایران از شروع برنامه ریزی شهری تا انقلاب اسلامی(۵۷-۱۳۴۲) · شعار برنامه ۳و ۴ پنج ساله توسعه کشور: اول رشد اقتصادی بعدا توزیع ثروت · موجب تمرکز صنایع جدید در اطراف شهرهای بزرگ(تهران- همه خدمات و امکانات و درصدهای بالا در زمینه های مختلف)شد. که منجر

0
برنامه ریزی شهری
۲۲ آبان ۱۳۹۰

شهرسازی در ایران – قبل از انقلاب اسلامی

۱- ۲-۱- زمینه تاریخی: Ø جنگ جهانی اول اوضاع داخلی ایران را بهم ریخت. Ø تولید و درآمد نفت به عامل کلیدی تحولات اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. دلایل این روند: ۱) لزوم حفظ ایران به عنوان منطقه ای حیاتی برای شرکت های چند ملیتی نفتی و حکومتهای غربی ۲)

0
شهرسازی در اروپا
۲۱ آبان ۱۳۹۰

دیدگاه های مربوط به ایجاد شهر و …

دیدگاه های مربوط به ایجاد شهر و بهره ایران از این دیدگاه ها ۱) کالبدی ۲) جامعه شناسی ۳) مدیریت و تصمیم گیری

0