۲۸ بهمن ۱۳۹۱

سیر تحولات شهرسازی در موهنجودارو

مستند ترین مرکز تمدن هاراپا موهنجودارو است که بر کرانه راست سند و به فاصله تقریبی سه مایلی بستر کنونی رودخانه واقع شده بود. از تاریخ ابتدایی شهر اطلاعات ناچیزی در دست می باشد. به گفته الچین “به علت ته نشین شدن رسوبات آبرفتی سطح کل منطقه نسبت به عهد

0
۲۸ بهمن ۱۳۹۱

پیدایش شهرسازی (هاراپا)

شهرهای هاراپا˛ کالیبانگان و لوتال و سایر شهرهای کم اهمیت تر از یک شکل کلی پیروی می کنند. هر یک از این شهرها دارای قلعه ای بوده اند که در غرب شهر و کاملا مجزای از منطقه شهر سفلی قرار داشته است. این قلعه ها بر سکوهایی از خشت خام

0
۲۵ بهمن ۱۳۹۱

هند:شهرهای هاراپا

شبه قاره هند با دو سیستم عمده رودخانه های خود˛ سند و گنگ˛ به ترتیب در غرب و شرق منطقه دارای مناطق آب و هوایی بسیار متفاوتی است. هر چند که دشتهای رودخانه سند از بارندگی کمتری برخوردارند˛ اما در صورت آبیاری خاک آبرفتی آن حاصلخیز می باشد. حوضه رود

0
۲۵ بهمن ۱۳۹۱

سیر تحول شهرسازی در مصر

تمدن مصر ظاهرا با تمدن بین النهرین قابل قیاس است چون در هر دو سرزمین رودخانه های بزرگی جریان داشته و هر دو آنها دارای دشتها و دره های حاصلخیز بوده و بنابراین امکاناتی مشابه در اختیار ساکنان آنها بوده است˛ معهذا رشد و توسعه مجتمع های زیستی در مصر

0
۰۲ آبان ۱۳۹۱

سیر تحولات شهرسازی در دنیا (شهرهای نخستین)

در سیر تاریخی اولین تمدن های شهری سه دوره قابل تشخیص هستند. هر یک از این دوره ها “با تغییراتی بنیادی و انقلابی در ابعاد اقتصادی و شیوه های معیشت جوامع پیشرفته همراه بوده و چنان افزایش جمعیتی را به دنبال داشته است که اگر آمار دقیقی در دست بود˛

0
۰۲ آبان ۱۳۹۱

سیر تحولات شهرسازی در دنیا (عصر برنز)

همانطور که پروفسور چایلد در کتاب “انقلاب شهری” می گوید قبل از شرح دگردیسی جوامع روستایی و بدوی به اولین شهرها بین ۳۵۰۰ الی ۳۰۰۰ سال ق.م. تعریفی از شهر مورد نیاز است. گیدئون اسجوبرگ شهر را به عنوان “جامعه ای با تراکم و جمعیتی قابل ملاحظه معرفی می کند

0
۰۲ آذر ۱۳۹۰

مقایسه سیستم شهر در کشورهای عقب مانده با کشورهای غربی

کشورهای عقب مانده کشورهای غربی سیستم شهر: برون گرا سیستم شهر: درون گرا منابع اصلی استمرار و پایداری: حاکمیت منابع اصلی استمرار و پایداری: مالیات و عوارض منابع مالی: از خارج از حیطه عمل، خزانه و درآمد نفت منابع مالی: مالیت، عوارض و سرمایه گذاری مردم در خدمات حیات بستگی

0