۳۰ شهریور ۱۳۹۱

بررسي سير تحول مطالعات طرح هاي توسعه شهري در ايران

دوران باستان (قبل از اسلام – وجود تفكرات از پيش برنامه ريزي شده براي ساخت و ساز – احداث مجموعه هاي بزرگ (تخت جمشيد، چغازنبيل، ارگ بم، شهرسوخته – ايجاد شهرهاي هندسي مثل فيروزآباد، نيشابور، جندي شاپور – ريخت شناسي شار دوره ساساني (دژحكومتي / شارستان / ربض / بازار

0
۲۹ شهریور ۱۳۹۱

شهرسازي دوران معاصر ايران

از سال ۱۲۸۵ هجري شمسي به بعد همزمان با انقلاب مشروطيت، گشايش اولين مجلس ملي، تدوين قانون اساسي و تصويب قانون بلديه، نقطه عطف جديدي در تاريخ ايران ايجاد  مي شـــود. ايـــن انقـلاب همسو با تلاطمي كه در جهان سرمايه داري و صنعتي ايجاد شده است، آرمان شهر خود را

0
۲۹ شهریور ۱۳۹۱

خلاصه سير تحول تهيه طرح هاي توسعه شهري (جهان)

مرحله اول ۱۹۰۰-۱۸۰۰ – ايده هاي اتوپيايي براي رفع مشكلات اقتصادي، اجتماعي – فالانستر شارل فوريه، دهكده تعاوني رابرت آوئن مرحله دوم ۱۹۵۰-۱۹۰۰ – گسترش تفكرات پوزيتويسم و استدلال استقرايي – تهيه طرح آمستردام ۱۹۳۹-۱۹۳۴ – طرح پاريس ۱۹۳۹-۱۹۳۴ – طرح لندن بزرگ ۱۹۴۴ مرحله سوم ۱۹۷۰-۱۹۵۰ – بازسازي و

0
۲۸ شهریور ۱۳۹۱

سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران

تحولات شهرسازي مبتني بر نگرش اسلام كه براساس محوريت عناصر كالبدي مذهبي (مسجد، بازار و…) شكل مي گيرد به سه دوره به شرح زير قابل تقسيم بندي است.[۲۷]

0
۲۸ شهریور ۱۳۹۱

روش سيستمي طرح ريزي شهري

بزرگترين تحولي كه از اين مقطع زماني در عرصه مطالعات شهري و تهيه طرح هاي توسعه اتفاق مي افتد، تغيير روش تهيه طرح از تك بعدي ديدن و بررسي تحولات آينده براساس رونــد گذشته، ورود به عرصه سيستمي و نگاه به شهر به عنوان يك سيستم است. براساس اين روش،

0
۲۷ شهریور ۱۳۹۱

مراحل تهيه طرح هاي توسعه شهري

سيرتحول ديدگاه ها و روش هاي عملي حاكم بر طرح هاي توسعه شهري در كشورهاي مختلف (خصوصاً اروپاي غربي) طي دو قرن كه از آغاز پيدايش شهرسازي سپري شده است به ۴ مرحله متفاوت به شرح زير قابل تقسيم است.[۹]

0
۲۶ شهریور ۱۳۹۱

مقدمه بر سيرتحول تهيه طرحهاي توسعه شهري در جهان و ايران

تفكر در خصوص تهيه طرح براي شهر و بررسي ابعاد مختلف توسعه آتي آن از قدمت زيادي برخوردار نيست و واقعيت آن است كه با هريك از تقسيم بندي هاي انجام گرفته در اين خصوص مقايسه شود،[۲] مشخص مي گردد[۳] كه مدت زمان قابل تصور براي تفكر و تهيه طرح

0
۲۴ شهریور ۱۳۹۱

چكيده ای از سيرتحول تهيه طرحهاي توسعه شهري در جهان و ايران

تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه شهري در جهان و ايران با مفهوم امروزي از قدمت زيادي برخودار نيست ولي تلاش هاي انجام گرفته در اين خصوص به زمان هاي گذشته باز مي گردد، نخستين تلاش هايي كه به نوعي در راستاي نظم دهي به سكونتگاه انساني بوده است كه

0
۱۳ تیر ۱۳۹۱

جایگاه روش فعالیت‌‌محور (Activity-based) در برنامه‌ریزی شهری

مقدمه برنامه‌ریزی سیستم حمل‌ و نقل از اجزای کلیدی در برنامه‌ریزی شهری می‌باشد. از آنجا که مدیریت و گسترش شبکه‌ی حمل ‌و نقل بسیار پرهزینه است، پژوهشگران و سیاستگزاران همواره برآن بوده‌اند که از نتایج یک تصمیم، قبل از اجراي آن تا حدودی آگاه شوند. ارزیابی سیاست‌های مدیریت عرضه و

0