۱۲ اسفند ۱۳۹۱

برنامه ریزی کاربری زمین :پایداری

یکی از مسائلی که در برنامه ریزی ظهور کرده، توسعه پایدار است.این اصطلاح به توسعه ای اطلاق می شود که نیازهای نسل حاظر را بدون دست اندازی به توانایی نسل آینده در تامین نیازهای خود، تامین کند. طرفداران توسعه پایدار بیان می دارند که مسائل محیطی بایستی با نیازهای اجتماعی

0
۳۰ بهمن ۱۳۹۱

برنامه ریزی محله سبز برای اوتریخت، هلند

محتوا : اوایل سال ۲۰۰۸، شهر اوتریخت برای ایجاد محله سبز درمنطقه ریجننبرگ، واقع در جنوب غربی شهر که زمینی مزروعی برگرفته از دریاست برنامه ریزی نمود. ژئودزی پایدار این منطقه به موازات توسعه حدود ۹۰ هکتار از مکانهای ساختمانی تجاری و صنعتی، عملی جهت طراحی و ساخت ۷۰۰۰ واحد

0
۲۸ بهمن ۱۳۹۱

سیر تحولات شهرسازی در موهنجودارو

مستند ترین مرکز تمدن هاراپا موهنجودارو است که بر کرانه راست سند و به فاصله تقریبی سه مایلی بستر کنونی رودخانه واقع شده بود. از تاریخ ابتدایی شهر اطلاعات ناچیزی در دست می باشد. به گفته الچین “به علت ته نشین شدن رسوبات آبرفتی سطح کل منطقه نسبت به عهد

0
۲۸ بهمن ۱۳۹۱

پیدایش شهرسازی (هاراپا)

شهرهای هاراپا˛ کالیبانگان و لوتال و سایر شهرهای کم اهمیت تر از یک شکل کلی پیروی می کنند. هر یک از این شهرها دارای قلعه ای بوده اند که در غرب شهر و کاملا مجزای از منطقه شهر سفلی قرار داشته است. این قلعه ها بر سکوهایی از خشت خام

0
۲۵ بهمن ۱۳۹۱

هند:شهرهای هاراپا

شبه قاره هند با دو سیستم عمده رودخانه های خود˛ سند و گنگ˛ به ترتیب در غرب و شرق منطقه دارای مناطق آب و هوایی بسیار متفاوتی است. هر چند که دشتهای رودخانه سند از بارندگی کمتری برخوردارند˛ اما در صورت آبیاری خاک آبرفتی آن حاصلخیز می باشد. حوضه رود

0
۲۵ بهمن ۱۳۹۱

سیر تحول شهرسازی در مصر

تمدن مصر ظاهرا با تمدن بین النهرین قابل قیاس است چون در هر دو سرزمین رودخانه های بزرگی جریان داشته و هر دو آنها دارای دشتها و دره های حاصلخیز بوده و بنابراین امکاناتی مشابه در اختیار ساکنان آنها بوده است˛ معهذا رشد و توسعه مجتمع های زیستی در مصر

0
۱۴ بهمن ۱۳۹۱

مقدمه ای بر برنامه ریزی محلات پایدار

رشد فزاینده شهری ناشی از افزایش طبیعی جمعیت و افزایش مهاجرت های ناشی از نبود اعتدال در برنامه ریزی مکانی –اجتماعی و اقتصادی کشور به همراه تصمیم دولت در تمرکز با ایجاد فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی و جاذبه های دیگر مهاجر پذیر ،بیشترین تاثیر را در گسترش ابعاد کالبدی و

0
۱۵ دی ۱۳۹۱

GIS و بررسی جرم و جنایت

با کمک قابلیت به هنگام سازی GIS می توان اطلاعات جرایم حادث شده در منطقه شهری را وارد نقشه های مکانی شهر نموده و مناطق امن و پر خطر از لحاظ میزان جرم و جنایت را شناسایی و تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ نمود. بدین منظور به هر منطقه کد

0
۰۹ دی ۱۳۹۱

GIS و سیستم اطلاعات شهری (UIS)

سیستم اطلاعات شهری (UIS) با قابلیت استفاده به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش مسکن با امکان استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) به طور عام˛ به برنامه ریزی مسکن جهت هدفمند سازی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری می پردازد. به زعم

0
۰۹ دی ۱۳۹۱

زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری

چکیده برنامه ریزی و مدیریت فضاهای شهری نیازمند اطلاعات دقیق فضایی در زمان های متوالی از طرح تغییرات کاربری های اراضی شهری است. پایش این تغییرات برنامه ریزان و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را درباره وضعیت فعلی توسعه و تغییرات رخ داده˛ نمایان می سازد و GIS ابزار اساسی

0