۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

خودرو محوری یا عابر محوری /UUS

فضاهای زیر زمینی UUS چیست؟ ۹۹KB

0
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

مدیریت تقاضا

مدیریت تقاضای حمل و نقل چیست؟ مدیریت تقاضای حمل و نقل اصطلاحی کلی است که شامل همه استراتژی هایی میشود که باعث افزایش کارایی سیستم های حمل و نقل خواهد شد. تاکید مدیریت تقاضا بیشتر بر جابجایی مسافر و کالا است تا بر وسایل نقلیه بنابراین به انواع مدهای حمل

0
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

لينك هاي حمل و نقل شهری

مركز اطلاعات علمي و تخصصي حمل و نقل و ترافيك

0