طرح رادبرن
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

طرح رادبرن- سازمان عمومی

هنری رایت وکلرنس اشتاین درطرحشان برای یکی ازنواحی حومه ای رادبرن درنیوجرسی ،پیشنهاد یک نظام برنامه ریزی برای نواحی مسکونی را عنوان نمودند. اساس نظریه آنها ایده بلوکهای بزرگ مسکونی است که برمبنای جدایی ترافیک پیاده وسواره قراردارد.

0
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

طرح فرانک لویدرایت

ضرورت یک طرف توسعه خطی، فرانک لوید رایت را به پیشنهاد توزیع صنایع، محیطهای تجاری، مسکن و تاسیسات عمومی کشاند، که اراضی کشاورزی را درطول شبکه های راه آهن و بزرگراهها مستقر می سازد. واحدی را که لویدرایت را جهت طرح خود برگزیده است، بر مبنای حداقل ۴۰۰۰ متر مربع

0
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

طرح لوکوربوزیه

با توجه به عصرماشین ودرنظرگرفتن نیازهای جوامع شهری دردوران پس از انقلاب صنعتی ، ((لوکوربوزیه)) طرحی را دررابطه با ساخت شهرها درسال ۱۹۲۲ ارائه داد.درطرح لوکوربوزیه، بخش مرکزی شهر پاسخگوی مناسبی جهت تراکم ترافیک شهر بشمار می رود و جابجایی مردم را میسر می سازد که در آن فضای سبز

0
سرویس بهداشتی شهری
۰۳ شهریور ۱۳۸۹

سرویس بهداشتی شهری

برای مشاهده متن کامل کلیک فرمائید. ۳۰۵KB

0
۳۱ مرداد ۱۳۸۹

ساعت شهری

برای مشاهده متن کامل کلیک فرمائید. ۵۷۰KB

0
طراحی محیط زیست
۳۱ مرداد ۱۳۸۹

طراحی محیط زیست

برای مشاهده متن کامل کلیک فرمائید. ۴۷KB

0
معماری منظر
۳۱ مرداد ۱۳۸۹

معماری منظر

برای مشاهده متن کامل کلیک فرمائید. ۲۵۳KB

0
۲۷ مرداد ۱۳۸۹

تابلوهای راهنمای شهری

برای مشاهده متن کامل کلیک فرمائید. ۱٫۵۹MB

0
۲۷ مرداد ۱۳۸۹

ایستگاه تاکسی

برای مشاهده متن کامل کلیک فرمائید. ۳۹۱KB

0
۲۴ مرداد ۱۳۸۹

تعریف معماری

معماری در فرهنگ لغت عبارت است از : هنر و علم طراحی و بنای ساختمان. برای مشاهده متن کامل کلیک فرمائید. ۲۹۵KB

0