طراحی شهر بوستون
۲۵ آذر ۱۳۸۸

طراحی شهری در بوستون

در مرکز شهر بوستون ادغام سبک ها و روش های گوناگون معماری صورت می گیرد. این روش های معماری شامل دو یا سه شیوه از اوایل، اواسط و اواخر قرن نوزدهم و دو سبک معماری قرن حاضر یعنی سبک های مدرنیسم و پست مدرنیسم ،ساختمان های مرتفع و ساختمان های

0
شهر عمودی
۲۲ آذر ۱۳۸۸

طرح شهر عمودی در فرانکفورت آلمان

” The location for the new headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt’s Ostend district has the potential of adding a new landmark to the Frankfurt skyline that will be visible at great distances. The starting point for the design of the towers was the urban perspectives of

0
طراحی شهری
۱۸ آذر ۱۳۸۸

ساخت عمومي شهرها’نظريه رابرت ديکنسون’

رابرت ديکنسون جغرافيا دان انگليسي پس از بررسي نظريه هاي مربوط به ساخت شهرها، شهر را در يک مقياس کلي مي نگرد و در محدوده آن مناطقي را بدين شرح تعيين مي کند:

0
۰۳ تیر ۱۳۸۸

تعاريف طراحي شهري

تعريف ۱: طراحی شهری فرآیندی است که به شکل دهی فیزیکی بافت های مختلف شهری و روستایی منجر می شود. طراحی شهری با رویکرد ساختارگرایی به ایجاد اماکن متعدد می پردازد. این فرآیند طراحی ساختمان ها، فضاها و چشم اندازها را در برمی گیرد و نهایتا جریانی را به راه

0
۱۹ خرداد ۱۳۸۸

طراحی شهری

تعاريف طراحی شهری طرح های جامع مقالات طراحی شهری سايت های مرتبط با طراحی شهری مطالب طراحي شهری

0
۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

طرحهاي جامع

طرح جامع شهر تهران طرح جامع حمل و نقل و ترافیک طرح تفصیلی شهر تهران طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد شهر تهران

0
۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

این بخش قابل مشاهده نیست

این بخش فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است ، جهت استفاده از این بخش عضو سایت شوید.

0