۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق

نويسندگان : دکتر غلامرضا کاظميان و زهره ميرعابديني انتشار يافته در چهارمين کنفرانس مديريت و برنامه ريزي شهري مشهد (۱۳۹۱) چکيده : فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است که نتایجی فراتر از آن چه که در تحقیقات و مطالعات فردی آشکار شده است به دنبال

0
۱۹ شهریور ۱۳۹۱

وحدت در مدیریت شهری جهت باززنده سازی مناطق شهری

یکی از نمودهای یکپارچگی در مدیریت شهری، شهرک های رشد کسب و کار (BID) می باشد که در واقع، نوعی نهاد است که از طرف بخش عمومی حمایت می شود با این حال توسط بخش خصوصی هدایت شده و خدمات تکمیلی را برای بهبود فضاهای شهری از پیش تعریف شده

0
۱۶ خرداد ۱۳۹۱

وحدت در مدیریت شهری جهت باززنده سازی مناطق شهری

یکی از نمودهای یکپارچگی در مدیریت شهری، شهرک های رشد کسب و کار (BID) می باشد که در واقع، نوعی نهاد است که از طرف بخش عمومی حمایت می شود با این حال توسط بخش خصوصی هدایت شده و خدمات تکمیلی را برای بهبود فضاهای شهری از پیش تعریف شده

0
۱۸ بهمن ۱۳۹۰

نقش مدیریت یکپارچه شهری در کاهش ناهنجاری و بزهکاری در استرالیا

یکی از نمودهای مدیریت یکپارچه شهری، همکاری دو جانبه بین نهادهای مختلف رسمی در شهر می باشد. نمونه هایی از این همکاری و یکپارچگی که نتایج مثبت و قابل توجهی را ارائه دهد در کشورهای مختلف می توان یافت. گاه به اضطرار و برای رفع ناهنجاری در وضع موجود جامعه

0
۱۰ دی ۱۳۹۰

هماهنگی در مدیریت شهری در ایجاد شهرهای امن در کانادا

جرم هاي شهری یکی از عواملی است که پایداری اجتماعی، اقتصادی و امنیت شهرها را دچار خدشه می سازد. در این مورد سازمان ها و نهادهای مسئول در شهر گاهی با تصمیم گیری و انعقاد تفاهم نامه های مشترک، زمینه هایی را برای مناسب سازی محیط های شهری جهت زندگی

0
۲۹ آبان ۱۳۹۰

مدیریت بهینه و هماهنگ شهری در کشور هلند

کشور هلند از ۱۲ استان (ایالت) و ۴۶۷ شهرستان با ۷۱۴ شهرداری تشکیل یافته است و مدیریت استانی آن از سه ارگان شورای عالی، هیات اجرایی استانی و کمیسر سلطنتی، تشکیل یافته است. شورای استانی، نماینده مردم در آن استان بوده و تعداد نمایندگان آن از ۴۷ تا ۸۳ نفر

0
۲۸ آبان ۱۳۹۰

مدیریت بهینه و هماهنگ شهری در کشور فرانسه

كشور فرانسه از ۲۶ منطقه (Region) تشكیل شده كه ۴ منطقه در زمره مستعمرات این كشور قرار دارد. به علاوه فرانسه از ۱۰۰ دپارتمان (Departments) تشكیل شده كه ۴ ناحیه در زمره مستعمرات این كشور قرار دارد. در پایین‌ترین حد تقسیمات كشوری در فرانسه كمون‌ها (Communes) با تعداد ۳۶۶۶۶ قرار

0
۲۸ آبان ۱۳۹۰

مدیریت بهینه و هماهنگ شهری در کشور انگلستان

این نوشتار، بطور خلاصه به حدود اختیارات شهرداری و شخص شهردار در سه نمونه از کشورهای اروپایی می پردازد و به نحوه اجرای آن در هماهنگی با سایر نهادهای حکومتی می پردازد. لذا درس هایی از مدیریت بهینه و هماهنگ را به نمایش می گذارد.

0
۲۷ آبان ۱۳۹۰

مديريت واحد شهري – عناوین و …

موضوع مدیریت هماهنگ شهری در کشورهای توسعه یافته، با عناوین ذیل مورد جستجو قرار گرفت: Urban governance in…//…Urban management in…//…Integrated management in…//…Good urban management in…//…Integrated urban management in…//…Example of integrated management…//…City best management…//…Coordinate management in…//…Corporative management…//…Holly management…//…Integrated city management…//…Corporation between organizations in city…//…Relationship between council and other organization in city…and…

0
۱۰ آذر ۱۳۸۹

پيرامون مديريت واحد شهری

مقدمه : يک خانواده برای رسيدن به سرمنزل مقصود خود با مسائلی چون فرهنگی،تربيتی و روانشناختی، مالی، امنيتی،… و آينده نگری مواجه است. اين شاخه ها در عين جدائی ظاهری از يکديگر، از درون هرکدام بر ديگری تاثير گذار است.

0