۲۵ آذر ۱۳۸۸

ساختارهاي شهرداري ها

ساختار سازمانی پاریس (به زبان انگلیسی)

0
۰۴ آذر ۱۳۸۸

مديريت واحد شهري

مديريت واحد شهري به معناي قرار گرفتن شهرداري در رأس همه امور اجرايي شهر، از خدمات‌رساني تا توسعه و عمران نيست، بلكه نوعي از مديريت يك پارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هايي است كه در بهبود مسائل و رفع مشكلات شهري به صورت موضوعي و موضعي مي‌توانند نقشي

0
۱۷ تیر ۱۳۸۸

نقطه آغاز مديريت واحد شهري

گفتگو با مهندس يزدان پناه ، رئيس سازمان فناوري اطلاعات اصفهان در ارتباط با مديريت واحد شهري ۱۶۰KB

0
۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۸

مدیریت واحد شهری و نقش آن در جامعه

بحث مدیریت واحد شهری و نقش آن در ابعاد مختلف زندگی شهری از بحث های مهمی است که می تواند ما را در رسیدن به یک توسعه موزون و پایدار یاری رساند. بحث مدیریت واحد شهری و نقش آن در ابعاد مختلف زندگی شهری از بحث های مهمی است که

0