۲۰ خرداد ۱۳۹۱

مجسمه سازی هنرمندانه با لاستیک فرسوده !

انسان و خلاقیت پایان ناپذیرش در عرصه هنر هر بار کلامی تازه دارد. بازیافت مواد زائد یا به عبارتی تغییر و تبدیل وسایل کهنه و فرسوده به آثار هنری و موارد مورد مصرف مردم به یک صنعت و یک رشته هنری تبدیل شده است. صنعت و رشته هنری که روز

0
۱۸ دی ۱۳۸۹

سایت های مرتبط با مدیریت پسماند

سایت های بازیافت داخل کشور عنوان آدرس سایت سایت بازیافت مشهد http://www.roomm.com/default.asp سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان http://www.imro-ir.org/main/ سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز http://bazyaft.shirazcity.org/ شرکت بازیافت و تولید کود آلی کرمانشاه http://www.rck.co.ir/ سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری رشت http://www.rasht-bazyaft.ir/index.php سازمان بازیافت و تبدیل مواد

0