۱۸ شهریور ۱۳۸۸

كشورهايي با بيش از يك پايتخت

Country Capitals Details Benin Porto-Novo Official capital Cotonou De facto seat of government Bolivia Sucre Official (constitutional) capital; seat of national judiciary La Paz Seat of national administrative & legislative bodies Chile Santiago Official capital; seat of national administrative and judicial bodies Valparaíso Seat of national legislature Côte d’Ivoire Yamoussoukro

0
۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

تعريف پايتخت

پایتَخت یا مرکز کشور، شهر اصلی یک کشور یا یک محدوده حکومتی است که غالبا از سایر شهرها بزرگ‌تر بوده و وزارت کشور و سایر نهادهای مهم حکومتی در آن واقع است. نهادهای اصلی حکومتی همچون وزارتخانه‌ها و ادارات مرکزی معمولاً در پایتخت قرار دارند. پایتخت محل استقرار حکومت است

0