۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

موضوع پايتخت

تعريف پايتخت انتقال پایتخت پايتخت هاي تاريخي پايتخت کشورهای دنیا

0
۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

تعريف پايتخت

پایتَخت یا مرکز کشور، شهر اصلی یک کشور یا یک محدوده حکومتی است که غالبا از سایر شهرها بزرگ‌تر بوده و وزارت کشور و سایر نهادهای مهم حکومتی در آن واقع است. نهادهای اصلی حکومتی همچون وزارتخانه‌ها و ادارات مرکزی معمولاً در پایتخت قرار دارند. پایتخت محل استقرار حکومت است

0
۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

۱۰ پايتخت باستاني جهان

اين شهرها كه تا حدودي در ميان زرق و برق‌هاي شهرت آثار مجاور خود گم شده‌اند به ترتيب زير توصيف شده‌اند. – رم: اين شهر در زمان اقتدار امپراتوري روم در سال ۱۱۷ ميلادي يكي از مشهورترين پايتخت‌هاي جهان به شمار مي‌رفت. شهري كه با سالن‌هاي تئاتر و معابد خود

0