۰۶ دی ۱۳۹۰

بازار میوه فروشی بی نظیر

برای دریافت ویدئو کلیک نمائید. فرستنده : آقای مهندس محمد سعيد نژاد

0
۲۷ مرداد ۱۳۹۰

ميادين ميوه و تره بار

مطالب میادین میوه و تره بار سایت های مرتبط با میادین میوه و تره بار

0
Link
۲۷ خرداد ۱۳۸۸

سايت هاي مرتبط ميادين ميوه و تره بار

سازمان ميادين ميوه و تره بار تهران سازمان ميادين میوه و تره بار اروميه سازمان ميادين میوه و تره بار همدان سازمان جهاد كشاورزي

0
۲۷ خرداد ۱۳۸۸

وظايف و اهداف سازمان ميادين ميوه و تره بار

براساس ماده (۲) اساسنامه سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي ، هدف از تشكيل اين سازمان ايجاد تسهيلات لازم در امر تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي است . اين تسهيلات در جهت حمايت از توليدكنندگان صورت ميگيرد تا بتواند مسير

0