۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

وظايف شهرداري در ايران

اهم وظایف مصوب فعلی شهردار (مصوب سال  ۱۳۰۹) به اين شرح مي باشد : ۱-ایجاد ،توسعه، تنظیف، نگهداری و اصلاح معابر و مجاری آب و فاضلاب ۲- پیشنهاد اصلاحات شهری، صدور پروانه ایجاد و اصلاح کلیه ساختمانهای شهر ۳- مراقبت و تشریک مساعی در امور بهداشت اهالی(برای جلوگیری از امراض

0