*** شعار ما :   ترویج تفکر علمی و تخصصی مدیریت شهری و استفاده از تجارب سایر کشورها ***

بانک اطلاعات تخصصی

عضویت در خبرنامه

Powered by WebGozar

با پر کردن فرم بالا می توانید از جدیدترین اطلاعات وبسایت مرکز اطلاعات علمی و تخصصی مدیریت شهری با خبر شوید.

آیا می دانید ؟

آیا می دانید

اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب زدند ایرانیان بودند .

مطالب بیشتر ...

 
پيرامون مديريت واحد شهری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مدیریت واحد شهری
چهارشنبه, 10 آذر 1389 ساعت 10:30

مقدمه :

يک خانواده برای رسيدن به سرمنزل مقصود خود با مسائلی چون فرهنگی،تربيتی و روانشناختی، مالی، امنيتی،... و آينده نگری مواجه است. اين شاخه ها در عين جدائی ظاهری از يکديگر، از درون هرکدام بر ديگری تاثير گذار است.

هر فردی در زندگی شخصی و روزمره خود با اين مثال مواجه است و خوب می داند که اگر يک مدير واحد در راس همه امور نباشد، مجموعه خانواده با چه مشکلاتی مواجه خواهد بود. در صورت تقويت هرکدام و عدم توجه به ديگری، فقر ناشی از ناديده گرفتن شاخه ی عقب مانده به زودی حتی در شاخه تقويت شده هم خود را نمايان می سازد.

لذا مدير يك خانواده موفق آن مديری است که همه شاخه ها را در کنار يکديگر پيش برده و به تناسب به تقويت هرکدام بپردازد. به نحوی که به تناسب زمان و شرايط حاکم بر جامعه هيچ گونه فقری اعم از ظاهری و پنهانی، درونی و بيرونی در هرکدام از شاخه ها محسوس نبوده و مشاهده نگردد.

ناگفته نماند که چنين مديری در سيستم مديريت خود، مديريت هزينه را بايد مدنظر قرار دهد و بداند که برای رسيدن      به اهداف عاليه بايد حتی الامکان کمترين هزينه پرداخت گردد. چراکه بازده هر پروژه نسبت بين ارزش کار خروجی و نتيجه پروژه با هزينه پرداخت شده آن در کل فرايند پروژه می باشد.

ضمن اينكه مقصود از هزينه، تنها هزينه هاي مالي نيست بلكه عمر، انرژي، روحيه، شكل نگرش،آبرو و ... افراد و تجهيزات كه در طول پروژه به نوبه ي خود سهيم هستند به نوعي جزئي از هزينه هاي طول پروژه محسوب مي شوند.

لذا عدم وجود مدير در راس امور خانواده افزايش هزينه ها، اسراف، موازي كاريها، شكستن حرمتها، عدم اخذ نتيجه ي كامل از كليه ي شاخه ها و در نهايت عدم رسيدن به سرمنزل مقصود را در خانواده به دنبال خواهد داشت.

توضيح و تفسير:

هم اكنون در شهر ارگانها، نهادها، سازمانها، ادارات و دواير مختلفي به صورت دولتي و خصوصي وجود دارد كه هر كدام    در زمينه هايي همچون آموزشي ، پژوهشي، خدمات رساني(آب ، برق، گاز، حمل و نقل، ...) ، بازرگاني (صادرات، واردات، توزيع كالا، ...)، سياست گذاري (مالي ، تهيه مايحتاج خانوار، كار و اشتغال ، ...)، فرهنگي (ترويح فرهنگ اصيل، حفظ آثار باستاني و بناهاي تاريخي، جذب توريست، ...)، كشاورزي، صنعتي (كارخانجات، كارگاهها، مراكز توليدي، ...) و .... مشغول فعاليت هستند.

در هريك از اين واحدها بودجه بندي ، سياست گذاري و برنامه ريزي مالي و... هر كدام به صورت مستقل انجام مي پذيرد. در اغلب موارد به وضوح مشاهده مي شود كه دو يا چند مجموعه در برخي اهداف داراي مواضع مشترك هستند كه براي برآورده شدن آن به تنهايي و بدون هماهنگي با يكديگر برنامه ريزي مي نمايند. با فرض استفاده از عينك خوش بيني، هر مجموعه براي ر سيدن به هدف خود به نحو احسن برنامه ريزي نموده و پس از صرف هزينه به طور كامل در تحقق آن گام بردارد باز در انتهاي مسير، هنگام بررسي نتيجه ي پروژه مشاهده مي گردد كه با وجود صرف زمان و هزينه (گاهي بيشتر از رنج گنجانده شده در برنامه ريزي) باز هم كار به نحو احسن انجام نپذيرفته و هدف عاليه برآورده نشده است، كه اين به نوبه ي خود اتلاف زمان و سرمايه ، اسراف ، ايجاد بدبيني نسبت به سيستم اجرائي و مديريتي ، از بين رفتن    انگيزه ها خصوصاً در بين نيروها و ... را به دنبال خواهد داشت. پس از بررسي كامل موضوع، نتيجه اي كه حاصل مي گردد گوياي اين مطلب است كه فلان سازمان يا مجموعه جلوي پيشبرد كار را گرفته و يا كار را پس از انجام تخريب نموده است و يا فلان مسؤل اجرايي درپياده سازي توان كافي نداشته و يا عدم رسيدن به موقع بودجه باعث بروز چنين اتفاقي شده است، كه در نهايت يك مسؤل اجرائي زيردست عوض شده و يا درگيري بين مجموعه ها بالا مي گيرد و آخر سر كار يا

تعطيل شده و يا بودجه ي مجدد به آن تزريق مي گردد. اين مشكل در مواقع مشترك بودن مواضع بروز پيدا می نمايد.

موارد ديگري هم وجود دارد که كليت آن شبيه همين مورد است، از جمله موازي كاريها.

اغلب مشاهده مي شود كه دو يا چند مجموعه با وجود نداشتن اشتراك مستقيم در يك كار، سيستم عملکرد آنها بصورت موازي مي باشد. لذا نيروي مجزا، هزينه ي مجزا، زمان صرف شده بصورت مجزا، مستهلك شدن دستگاهها در طول فرايند موازي كاري به طور مجزا، برنامه ريزي و نظارت بر حسن انجام آن و در نهايت نتيجه گيري به طور مجزا را به دنبال دارد.

مثال اين مورد مي توان به فرايند كنتور نويسي، ثبت، ورود اطلا عات به سيستم، صدور قبض، خود قبض، انتقال و رساندن آن به دست مشترك، ثبت پرداخت آن و ديگر مواردي كه در اين فرايند سهيم هستند اشاره نمودكه براي آب، برق، گاز و .... بصورت مجزا انجام مي پذيرد.

بديهي است كه با وجود يك مديريت واحد همچون شهردار در رأس تمامي امور، ديگر ناهماهنگي در انجام امور، دوباره كاري، عقب افتادن پروژه ها ، اتلاف بودجه هاي تخصيص يافته، سرگرداني سرمايه ها و يا بلوكه شدن آنها، موازي كاريها و از اين قبيل مشكلات از بين خواهد رفت. لذا با يك برنامه ريزي مدون، از سرمايه و درآمد و نيروي كاري موجود و جلب مشارکتهای مردم و بخش خصوصي (پس از فرهنگ سازي در بخش مربوطه) نيز مي توان علاوه بر انجام كليه ي پروژه ها و امور مربوطه، در جهت توسعه ي سازمانها و مجموعه ها، توسعه ي شهر، ترويج فرهنگ شهري، توسعه ي خدمات شهري ، انجام پروژه هاي جديدتر در جهت بالا بردن رفاه مردم و كاهش بيكاري و بالا بردن درآمدها گام مؤثري برداشت. براي رسيدن به اين زيرساخت و دستيابي به چنين ظرفيتي، به طور كلي مي توان چنين گامهايي را برداشت:

فاز اول:

1- تشكيل يك كميته متشكل از نماينده ي هر مجموعه با داشتن اختيار تام، زير نظر شهردار و شورا ي شهر

2- شناسايي توان و ظرفيت نيروي انساني و ابزارات موجود، در اختيار هر مجموعه

3-  آمارگيري از كليه ي پروژه ها و امور از كليه مجموعه ها، هر كدام به طور مجزا

4- آمارگيري از سرمايه ها و درآمدهاي نقدي و غير نقدي مجموعه ها

5-  ظرفيت سنجي مشاركت مردم و بخش خصوصي در انجام پروژه ها

فاز دوم:

1-  برنامه ريزي شاخه ها

2-  دسته بندي پروژه ها و دستور كارها، سپس يكسو سازي و قرار دادن آنها درشاخه هاي مورد نظر

3-  بودجه بندي

4-  اجرا

5-  نظارت برحسن انجام

نتيجه گيري:

با تشكيل مديريت واحد مي توان سريعتر به اهداف ذيل دست يافت:

-  كاهش اسراف و هزينه ها و اتلاف درآمدها

-  حذف موازي كاريها و دوباره كاريها

-  ايجاد هماهنگي بيشتر بين مجموعه ها كه به افزايش سرعت انجام پروژه ها و ديگر امور مي انجامد

-  بهره گيري هرچه بيشتر و منظم تر از ظرفيت مشاركتي مردم و بخش خصوصي

-  بالا رفتن ميزان نظارت بر حسن عملكرد واحدها توسط دستگاه نظارت و مردم

-  افزايش اعتماد مردم به دستگاه ها كه در نهايت به تكريم ارباب رجوع مي انجامد

-  اشتغال زايي و كاهش چشم گير معضل بيكاري و در نهايت افزايش سطح مالي قشر كم درآمد

 

ارسال شده توسط : حسين رجبعلی پور

واحد سازمانی : شهرداری مشهد

 
 

توسعه حمل و نقل محور

صفحه اصلی تماس با ما

All Rights Resereved For umic.ir

مشاور بازاریابی اینترنتی و سئو : گروه تخصصی مستر کاما