*** شعار ما :   ترویج تفکر علمی و تخصصی مدیریت شهری و استفاده از تجارب سایر کشورها ***

بانک اطلاعات تخصصی

عضویت در خبرنامه

Powered by WebGozar

با پر کردن فرم بالا می توانید از جدیدترین اطلاعات وبسایت مرکز اطلاعات علمی و تخصصی مدیریت شهری با خبر شوید.

آیا می دانید ؟

آیا می دانید

اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب زدند ایرانیان بودند .

مطالب بیشتر ...

 
در دنيا هيچ چيزي به اندازه آموختن براي ساختن يك زندگي انساني اهميت ندارد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
آموزش هاي شهروندان
دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 08:51

اخيراً کتابی با عنوان "اقتدار گرائی ايرانی در عهد قاجار" با قلم استاد علوم سياسی دکتر محمود سريع القلم به بازار نشر عرضه شده است.

آنچه که همه را بيش از موضوع و متن کتاب تحت تاثير قرار مي دهد، صفحه "تقديم" است که نويسنده در ابتدای کتاب خود آورده و در نوع  خود کم نظير است.

تقديم به ايرانيان زير ده سال، که در آينده برای کسب ثروت، به نهاد دولت نزديک نخواهند شد!

برای افزايش قدرت کشور، ثروت توليد خواهند کرد؛  ظرفيت نقدپذيری و اصلاح تدريجی را در خود پديد خواهند آورد

از فرهنگ واکنش های سريع به خويشتن داری، ارتقاء فرهنگی پيدا خواهند کرد

از فرهنگ شفاهی و غير دقيق به فرهنگ مسئولانه مکتوب، انتقال تمدنی پيدا خواهند نمود

از رفتارها و کارهای کوتاه مدت به گستره دراز مدت، رشد فکری پيدا خواهند کرد

تضعيف، تخريب و انتقام را از فرهنگ سياسی خود حذف خواهند نمود

به رشد فکری و استقلال فکری از طريق مطالعه حداقل دو ساعت در روز روی خواهند آورد

برای ايرانيان ديگر از رانندگی گرفته تا کسب قدرت، حقوق قائل خواهند شد

از رشد و موفقيت ديگران به طور واقعی خوشحال شده و درس خواهند آموخت

غرور بی جا، حسادت و ناجوانمردی را به سکوت، احترام و گذشت تبديل خواهند کرد

دروغ گوئی و وارونه جلوه دادن واقعيت ها را از نظام معاشرتی خود با ديگران حذف خواهند نمود

برای کسب قدرت،به اصل رقابت و فرصت برای ديگران اعتقاد خواهند داشت

و پس از رسيدن به قدرت، فقط دوره محدودی، صرفاً برای تحقق کارهای بزرگ، در قدرت خواهند ماند.

برای آنانی که دغدغه ايران فردا را دارند بفرستيد

در دنيا هيچ چيزي به اندازه آموختن براي ساختن يك زندگي انساني اهميت ندارد و اين آموزش از هر قوم و مليتي ميتواند باشد.

انتشار اين مطالب شايد بتواند به اندازه ذره اي ناچيز در ترويج گزينه هاي مثبت رفتار عمومي و فرهنگ سازي موثر باشد.

 
 

توسعه حمل و نقل محور

صفحه اصلی تماس با ما

All Rights Resereved For umic.ir

مشاور بازاریابی اینترنتی و سئو : گروه تخصصی مستر کاما