*** شعار ما :   ترویج تفکر علمی و تخصصی مدیریت شهری و استفاده از تجارب سایر کشورها ***

بانک اطلاعات تخصصی

عضویت در خبرنامه

Powered by WebGozar

با پر کردن فرم بالا می توانید از جدیدترین اطلاعات وبسایت مرکز اطلاعات علمی و تخصصی مدیریت شهری با خبر شوید.

آیا می دانید ؟

آیا می دانید

اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب زدند ایرانیان بودند .

مطالب بیشتر ...

 
آيين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شهرداری های ايران و جهان - قوانين و مقررات شهرداريها
چهارشنبه, 31 شهریور 1389 ساعت 09:20

آيين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر

مصوب 8/4/1376

ماده 1 ـ اشتغال به كار كارگران به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي در هرمحل ـ حسب مورد ـ از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور، تعيين واعلام كند، مستلزم داشتن صلاحيت فني است كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان‌آموزش فني و حرفه‌اي كشور كه از اين پس به اختصار «سازمان‌» ناميده مي‌شود، احراز شود.

ماده 2 ـ پروانه مهارت فني به درجات زير تقسيم مي‌شود كه با رعايت ساير شرايط مندرج دراين آيين‌نامه به متقاضي داده مي‌شود.

الف ـ پروانه مهارت فني درجه سه‌:

به افرادي كه پس از طي دوره آموزشي  يا پس از كسب تجربه‌، مهارت لازم در حد استاندارددرجه (3) «سازمان‌» را فرا گرفته و در آزمون مربوط موفقيت كسب نمايند.

ب ـ پروانه مهارت فني درجه دو:

به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه (3) حداقل به مدت يك سال در پروژه‌هاي‌ساختماني تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني سابقه كار داشته باشند،پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولي‌درآزمون‌مربوط‌.

ج ـ پروانه مهارت فني درجه يك‌:

به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه‌هاي‌ساختماني‌، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي‌، سابقه كار داشته باشند، پس از طي‌يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولي در آزمون مربوط‌.

تبصره  ـ به افرادي كه مهارت خود را از طريق تجربه كسب كرده‌اند، درصورت‌موفقيت‌درآزمون‌بر اساس استاندارد مربوط و با رعايت ساير شرايط‌، پروانه مهارت فني در همان درجه داده مي‌شود.

ماده 3 ـ در پروانه مهارت فني‌، صلاحيت فرد براي آن قسمت از امور فني در بخش ساختمان وشهرسازي كه دارنده آن مي‌تواند به تنهايي يا تحت نظارت كارگران ماهرتر انجام دهد قيد مي‌شود.

ماده 4 ـ متقاضيان واجد شرايط دريافت پروانه مهارت فني بايد تقاضاي خود را به انضمام برگ‌معافيت يا دفترچه پايان خدمت (براي مشمولين‌) به سازمان ارائه دهند.

تبصره  ـ سابقه تجربي با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه و گواهي صادر شده توسط‌وزارت خانه‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت‌، شهرداريها و نهادهاي عمومي غيردولتي يا دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني احراز مي‌شود.

ماده 5 ـ مدت اعتبار پروانه مهارت فني از تاريخ صدور سه سال است كه در صورت استمراراشتغال دارنده آن در امور ساختماني هر (3) سال يك بار تمديد خواهد شد.

تبصره  ـ استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فني نيز از طريق گواهي سازمانها يا اشخاص‌فوق الذكر، مشروط به تحت پوشش بودن بيمه تامين اجتماعي احراز مي‌شود.

ماده 6 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين آيين‌نامه‌بايد پروانه مهارت فني موقت كسب نمايند.

ماده 7 ـ افرادي كه در رشته‌هاي مربوط به امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي داراي‌گواهينامه كارگر ماهر درجه يك يا طرح (18) ماهه از سازمان باشند، مي‌توانند با رعايت و احرازساير شرايط‌، از جمله داشتن سابقه كار تجربي به مدت لازم و قبولي در آزمون مربوط از وزارت‌مسكن و شهرسازي تقاضاي دريافت «پروانه اشتغال به كار تجربي‌» نمايند.

ماده 8 ـ وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظفند ظرف ده سال اجراي‌مفاد اين آيين‌نامه را به كل كشور تسري دهند.

منبع : قانون شهر

 
 

توسعه حمل و نقل محور

صفحه اصلی تماس با ما

All Rights Resereved For umic.ir

مشاور بازاریابی اینترنتی و سئو : گروه تخصصی مستر کاما