” ترويج تفكر علمي و تخصصي مديريت شهري و استفاده از تجارب ساير كشورها “

ما از سايتهاي فارسی مديريت شهري و سايت هاي مرتبط و حتي وبلاگ ها و کلیه نشریات مدیریت شهری و شاخه های مرتبط آن بازديد كرديم. مطالب بسيار ارزشمندي در آنها وجود دارد كه جا دارد از متوليان آنها قدرداني به عمل آيد و قطعاً طرح اکثر این موارد تاثیر مثبتی در بهبود مديريت شهري دارد. فلذا در همين وب سايت، كليه اين موارد را معرفي و لينك هاي آن را برقرار كرده ايم تا بتوانيم از آنها استفاده كافي ببريم.

براي جلوگيري از دوباره كاري، در اين سايت مطالبي را مطرح خواهيم كرد که واجد ۲ شرط زیر باشد:

۱- چالش هاي اصلي مديريت شهري در ايران و جهان باشد .

۲- از تجارب سایر کشور ها نشأت گرفته باشد.

محدود كردن خودمان به اين موضوع، باعث خواهد شد، انرژي زيادي صرف فعاليتهاي پژوهشي گردد تا حاصل تجربيات ساير شهرهاي دنيا مورد بررسي قرار گرفته ؛ مناسب ترين آنها انتخاب و با شرايط شهرهاي ايران تطبيق داده شود و نتايج نهائي در وب سايت UMIC قرار گيرد.

گروه هاي پژوهشي UMIC از سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را آغاز كرده اند و این وب سایت دز اوایل سال ۱۳۸۸ راه اندازی شد و حاصل كار آنها به تدريج در اين وب سايت آورده مي شود.

هفته ای ۲ بار این وب سایت بهنگام می گردد.

این سایت وابسته به هیچ نهاد و سازمانی نمی باشد و صرفاً حرکت افراد علاقه مند به مقوله ” مدیریت شهری” و متخصصین داخل و ایرانیان خارج کشور منجر به شکل گیری آن شده است.

مسلماً UMIC يك آغاز است و نظرات سازنده شما مي تواند ما را در تحقق اهداف آن ياري سازد.